hr

KARIJERA I LJUDSKI RESURSI

Jedan od značajnih kvaliteta kompanije Vechro su njeni ljudi. Odeljenje za ljudske resurse čine zaposleni sa specijalizovanim znanjem i veštinama, koji su zaista ponosni na kompaniju, proizvode i viziju koju kompanija sledi.

Vizija kompanije Vechro - kompanija br. 1 u ukupnoj prodaji (od 2003. do danas) i akreditacijama ekoloških boja u Grčkoj - je okruženje koje vrednuje ljudski život na Zemlji

Vechro - treći najveći proizvođač boja u Grčkoj - zapošljava 144 ljudi, od kojih su 12% sa diplomom univerziteta.

Nakon 75 godine postojanja, kompanija Vechro ima sopstvenu politiku koja se zasniva na sledećim principima:

Kvalitet i pouzdanost

Visoki osećaj odgovornosti

Društvenost i uzajamno poštovanje

Posvećenost u ostvarivanju ciljeva kompanije

Kao posledica gore pomenutog, radno okruženje u kompaniji Vechro je sigurno, pošteno, stabilno i pouzdano.

Karijera

Kompanija Vechro svim zaposlenima nudi jednake mogućnosti za profesionalni razvoj. Istovremeno, teži regrutovanju, obuci i promociji novog, kompetentnog osoblja.

Postanite deo naše kompanije. Pošaljite nam vaš CV na [email protected].

 

Vechro Logo
VECHRO S.A.
KOMPANIJA BOJA
I LAKOVA
302 LIOSION AVE, ATHENS 11145
+30 210 4816101-3