hr

KARRIERA & BURIMET NJERËZORE

KARRIERA & BURIMET NJERËZORE

Një nga pikat e përsosmërisë së Vechro-s janë njerëzit e saj. Departamenti i burimeve njerëzore përbëhet nga punonjës me njohuri dhe aftësi të specializuara, të cilët janë me të vërtetë krenarë për shoqërinë, produktet dhe vizionin që ajo ndjek.

Vizioni i Vechro-s: shoqëria Nr. 1 në Shitjet totale (nga viti 2003 deri më tani) dhe Akreditimet e Bojërave Ekologjike në Greqi, është një mjedis që vlerëson jetën e njeriut në Tokë

Vechro, prodhuesi i 3-të më i madh i bojërave në Greqi, ka 144 të punësuar, 12% e të cilëve kanë diplomë universitare.

Me 75 vjet ekzistencë, Vechro ka politikat e saj të shoqërisë, që bazohen në parimet e mëposhtme:

Cilësi dhe besueshmëri

Ndjenjë e lartë përgjegjësie

Socializim dhe respekt i ndërsjellë

Angazhim për arritjen e objektivave të shoqërisë

Si rrjedhojë e pikave të sipërpërmendura, mjedisi i punës së Vechro-s është i sigurt, i drejtë, i qëndrueshëm dhe i besueshëm.

Karriera

Vechro ofron mundësi të barabarta për zhvillim profesional për të gjithë punonjësit e saj. Po ashtu, ajo synon të rekrutojë, trajnojë dhe promovojë personel të ri dhe kompetent.

Bëhu anëtar i shoqërisë sonë. Na dërgoni CV-në tuaj në adresën [email protected].

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3