Πιστοποιήσεις Προϊόντων

VECHRO е сертифицирана със системата за управление на качеството EN ISO 9001-2015, системата за управление на околната среда съгласно EN ISO 14001: 2015 г. и с Регистрация в регистъра EMAS за Системата за екологичен мениджмънт и контрол, инвестирайки в качество, развивайки иновативни продукти, като същевременно непрекъснато подобрява услугите си към своите партньори. И накрая, VECHRO има сертификат за стандарт OHSAS 18001: 2007, Система за управление на здравето и безопасността на труда

Нашата визия е да постигнем стойностна среда за човешкия живот на планетата!

 

Καταχώρηση στο μητρώο EMAS
ПРОДУКТИ
EMAS Registration
Πιστοποίηση ISO 9001 & ISO 14001
ПРОДУКТИ
ISO 9001 & ISO 14001 Certification
ISO 45001:2018 Certification
ПРОДУКТИ
ISO 45001:2018 Certification
Vechro Logo
VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3