eco

Ce este o vopsea ecologică?

Datorită impactului pe care acțiunile umane îl au asupra mediului, comunitățile au fost nevoite să își adapteze planurile de afaceri pentru a proteja ecosistemul și valorile umane.

Cu siguranță, oamenii, și mai exact consumatorii, își dau seama că trebuie să-și asigure calitatea vieții pe măsură ce realizează că fiecare acțiune are o consecință.

În prezent, majoritatea companiilor trebuie să respecte reglementările globale privind protecția mediului.

Mai detaliat, toate statele membre ale Uniunii Europene au fost incluse în Tratatul de la Maastricht, care se referă la protecția mediului. Acesta a subliniat faptul că dezvoltarea economică durabilă este imposibilă fără respectarea mediului.

Elementul central al acestei înțelegeri este de a proiecta, a produce și a distribui produse care protejează valorile umane și mediul. Astfel, în unele informații istorice se menționează că Regulamentul CEE 880/1992 Sistemul Comunitar de punere în aplicare (Regulamentul CEE 880) a fost pus în aplicare în martie 1992, care se bazează pe criterii documentate, obiective și științifice pentru a evalua dacă un produs este ecologic sau nu.

Acest cadru este voluntar, își propune să acopere cât mai multe categorii de produse, iar criteriile ar trebui reevaluate la fiecare cinci ani.

Mai exact, produsele care îndeplinesc criteriile caracteristicilor ecologice sunt certificate cu „Margarita” (margaretă), simbolul ecologic al Uniunii Europene. Produsele marcate cu margareta sunt recunoscute de mai mult 370 de milioane de consumatori din Europa.

Termenul de vopsea ecologică se referă la vopselele care poluează cel mai puțin mediul „pe durata întregului lor ciclu de viață”, de la extracția materiilor prime, procesul de producție, ambalare, distribuție, utilizare și aplicare, durată, până la eliminarea finală în mediu.

Prin urmare, atenție, nu orice vopsea care se diluează cu apă sau nu conține amoniac înseamnă neapărat că este ecologică.

 

Vechro Logo
VECHRO S.A.
VOPSELE ȘI LACURI
COMPANIE
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3