SMALTOFILL ELASTIC PUTTY

ELASTOMERNI GIT

Elastomerni git sa mikrosferama pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Savršeno za pokrivanje pukotina u zidovima i na terasi. Takođe je pogodan za pokrivanje pukotina između različitih građevinskih materijala

Vodootporan /popunjavanje i pokrivanje pukotina
Minimalno skupljanje
Ne puca
Ne curi. Odlično popunjava
Obezbeđuje veoma izdržljivu površinu
Savršeno ispunjava
POVRŠINA: Zid, Drvo, Terasa, Beton
PRIMENA: Priprema
INSTRUMENTE:
Špahtla
KALKULATOR BOJE
PAKOVANJE:
1kg ,
4kg
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
RAZREĐIVANJE
-
MOĆ PREKRIVANJA
1-2,5 (m²/kg)
SUŠENJE
3-6 hours
h
SLOJEVI
1-2
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Elastomerni git sa mikrosferama pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Savršeno za pokrivanje pukotina u zidovima i na terasi. Takođe je pogodan za pokrivanje pukotina između različitih građevinskih materijala

VECHRO S.A.
KOMPANIJA BOJA
I LAKOVA
302 LIOSION AVE, ATHENS 11145
+30 210 4816101-3