DURAFLEX THINNER

Прозрачен ароматичен разредител. Продуктът е подходящ като разредител за продукта Isolor Duraflex.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ЗАРАДИ ХИМИЧЕСКАТА СИ КОНСИСТЕНЦИЯ

Повърхност: Метални повърхности не от желязо, Дърво, Камък, Метални повърхности от желязо
ПРИЛОЖЕНИЕ: Финално боядисване
ИНСТРУМЕНТИ:
КАЛКУЛАТОР НА БОИ
РАЗФАСОВКА:
750ml ,
4lt
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачен ароматичен разредител. Продуктът е подходящ като разредител за продукта Isolor Duraflex.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ЗАРАДИ ХИМИЧЕСКАТА СИ КОНСИСТЕНЦИЯ

VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3