DURAFLEX THINNER

Hollues aromatik transparent. Produkti është i përshtatshëm si hollues për produktin Isolor Duraflex.

VETËM PËR PËRDORIM PROFESIONAL PËR SHKAK TË PËRQENDRIMIT TË KIMIKATEVE

 

 

SIPËRFAQEN: Non-iron Surfaces, Druri, Gurë, Sipërfaqet metalike hekuri
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
750ml ,
4lt
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Hollues aromatik transparent. Produkti është i përshtatshëm si hollues për produktin Isolor Duraflex.

VETËM PËR PËRDORIM PROFESIONAL PËR SHKAK TË PËRQENDRIMIT TË KIMIKATEVE

 

 

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3