Thinner No3

Смес от ароматни въглеводороди. Благодарение на специалния си състав, този разтворител е подходящ за нитрохимични бои

Повърхност: Метални повърхности не от желязо, Дърво, Камък, Метални повърхности от желязо
ПРИЛОЖЕНИЕ: Подготовка
ИНСТРУМЕНТИ:
безвъздушен бояджийски пистолет
КАЛКУЛАТОР НА БОИ
РАЗФАСОВКА:
750ml ,
4lt ,
15lt
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смес от ароматни въглеводороди. Благодарение на специалния си състав, този разтворител е подходящ за нитрохимични бои

VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3