logos

ИСТОРИЯ

VECHRO: греческая лакокрасочная компания с почти 70-летней историей

#ToXromaExeiDinami

2022

Με πάνω από 110 πιστοποιημένα προϊόντα στο portfolio της, η VECHRO οδεύει προς τα 75 χρόνια λειτουργίας της, έτοιμη για νέες προκλήσεις. Η εταιρεία, συνώνυμο της λέξης χρώματος, μας αφηγείται πως το χρώμα είναι η φωνή μας, το χρώμα προκαλεί, ξεκινά τους πιο χρωματιστούς πολέμους και τις πιο μεγάλες αγάπες γιατί #ToXromaExeiDinami. Μία δύναμη που βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρείας και στην στρατηγική της. Είναι αυτή η δύναμη που κάνει τη VECHRO να δημιουργεί και να ξεχωρίζει καθώς πηγάζει από την ανάγκη - όραμα της για «ένα περιβάλλον με αξία για την ανθρώπινη ζωή στον πλανήτη».

2021

Η Vechro βραβεύεται με Red Dot Award 3χρόνια μετά το Rebranding της

Tο βραβείο του Packaging Award για το 2021 δόθηκε στην κορυφαία οικογένεια μετάλλων, Oxidol της Vechro. Τα RedDot Award είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που έχει καθιερωθεί σαν μία από τις «πιο περιζήτητες σφραγίδες» ποιότητας στο design.

2020

2020

Успех компании Vechro основан на вере в то, что качество и экологическая сознательность строго взаимосвязаны. В 2003 году компания сертифицировала свой первый продукт с экознаком ЕС и с тех пор занимает первое место по объему продаж и сертификации экологичных красок в Греции, имея в арсенале 96 сертифицированных продуктов. Накануне 2020 года компания Vechro стала амбассадором экомаркировки ЕС. Экознак ЕС предусматривает соответствие высоким стандартам и строгим критериям, которые охраняют и защищают качество жизни человека. Основываясь на этих требованиях, компания Vechro скорректировала свою деятельность и сделала устойчивое развитие основной ценностью и нормой корпоративной культуры.

Производственные мощности Vechro (9000 кв. м) расположены в Петре, ном Беотия, на участке в частой собственности площадью 6,4 акра, а центральный офис компании расположен по адресу: проспект Лиосион, 302, Афины, Аттика. VECHRO держит устойчивый курс на рост, с каждым годом увеличивая свою долю на греческом рынке (являясь третьей по величине лакокрасочной компанией в Греции). В настоящее время компания хорошо известна греческим потребителям как производитель высококачественной продукции, оказывающий безупречную техническую поддержку.

2019

2019

Золото для Vechro

Продукт Vechro Smaltoplast Silk был удостоен золотой награды в категории «Инновационный потребительский продукт» на церемонии вручения награды «Сделано в Греции — 2019», которая прошла в концертном зале Афин 16 декабря 2019 года. Чрезвычайно значимая награда для компании и ее инновационных продуктов.

Компания Vechro получила награду Ermis Awards

Бронза Ermis Awards в категории «Ребрендинг» была присуждена компании Vechro за ее новый логотип. Одно из самых значимых для компании событий произошло 19 марта 2019 года. Награда Ermis Awards была учреждена для поощрения креативности, и ее присуждение является главным событием в сфере рекламы и коммуникаций в Греции

2018

2018

Год перемен для Vechro

Новый логотип Vechro представляет собой малярную кисть, совмещенную с цветком, и символизирует творчество и изменение поверхностей в помещениях и открытых пространствах. Компания хотела обозначить другую перспективу и новый образ мышления и открыть новую страницу в своей истории. В центре внимания Vechro — выработка экологичной и более ответственной точки зрения как для своих партнеров, так и для потребителей. Выбор нового логотипа явился следствием практики «зеленой» культуры, на стезю которой компания вступила в начале нулевых.

2016

2016

Vechro среди лидеров 2016 года!

В 2016 году компания Vechro вошла в число лидирующих предприятий Греции в категории «Строительные материалы». Это мероприятие проходило в рамках присуждения звания «Супербренд», которое ежегодно проводится в 91 стране мира.

Smaltox Water Stop — продукт, завоевавший награду «DIY-продукт 2016 года»

На 9-й конференции «DIY и обустройство дома», прошедшей 1 декабря в центре Maroussi Plaza, греческие потребители проголосовали за Smaltox Water Stop как DIY-продукт 2016 года в категории «Строительные материалы». Для компании эта награда стала особенно ценной и важной, поскольку ее присудили греческие потребители

2013

2013

Smaltoplast Silk — продукт, завоевавший награду «DIY-продукт 2013 года» в категории «Инновации»

2012

2012

Обладая значительным конкурентным преимуществом, компания Vechro заключила стратегическое партнерство с крупнейшим производителем на греческом рынке DIY-продукции под названием Praktiker Hellas. В результате этого потребители могут найти продукцию компании в магазинах Praktiker. Кроме того, в рамках этого партнерства Vechro взяла на себя обязательства по производству продукции торговой марки Praktiker.

2010

2010

В 2010 году компания Vechro первой в Европе сертифицировала экологичную краску для наружных работ — Smaltoplast 100% Acrylic. Экологическая направленность компании в очередной раз проявилась в ходе ее участия в 6-й выставке Ecolife.

No photo

2009

Компания Vechro провела успешную рекламную кампанию в общественном транспорте Афин, чтобы повысить узнаваемость собственного бренда. В ходе этой кампании Vechro пригласила потребителей в «путешествие мечты» среди экологичных цветов. В то же время были сертифицированы три инновационных продукта Vechro: Smaltox Hydro Eco, Smaltoplast Universal Primer и Smaltoxyl Hydro Eco. Кроме того, компания Vechro проявила социальную ответственность и солидарность и стала спонсором Греческого детского музея, фонда социального обеспечения и образования глухих и слабослышащих в Греции, 1-й средней школы Ираклиона, Аттика, а также 11-й начальной школы Калифеи.

2008

2008

Имея за плечами 60 лет творческой и инновационной деятельности и получив 46 сертификатов на экологичные краски, компания остается новатором. Она первой в Европе сертифицирует экологичную высококачественную водоэмульсионную краску без запаха на основе нанотехнологий — инновационный продукт под названием Smaltoplast Silk. Он обладает угнетающим действием в отношении резистентных микроорганизмов, вызывающих серьезные внутрибольничные инфекции. Краска Smaltoplast Silk прошла строгий процесс сертификации и контроль за проведением испытаний с участием Европейского союза и Британского фонда аллергии (Allergy UK), а также ассоциации исследования красок Великобритании. В то же время компания является активным членом сообщества, поскольку отвечает за «окраску» государственных школ, а также за внесение пожертвований в греческую некоммерческую организацию под названием Hamogelo toy paidioy, или «Улыбка ребенка».

No photo

2007

Компания запускает новый обновленный веб-сайт и издает первый номер собственной газеты под названием Vechro News. Таким образом, Vechro успешно проводит семинары в различных городах Греции, таких как Лариса, Волос, Агринио, Нафплион, Янина, Серре и т. д. Компания инвестирует в свое экологическое мышление, производя высококачественную водоэмульсионную краску под названием Smaltoplast Extra Eco. В то же время Vechro решает обновить и подарить свою продукцию для украшения нового дома Hamogelo toy Paidioy в Мелиссии, Аттика.

2004

2004

Европейский союз сертифицировал 15 продуктов из ассортиментного портфеля Vechro, в том числе широко известные Smaltoplast Extra и Smaltolux Hydro.

2003

2003

В новое тысячелетие с новыми целями. Руководство новаторски подходит к определению ориентации портфеля продуктов компании на экологию, принимая во внимание необходимость защиты окружающей среды и человеческих ценностей. В настоящее время девиз компании «Думай экологично — крась экологично» вместе с утверждением о том, что Vechro — «компания № 1 по объему продаж и сертификации экологичной продукции с 2003 года по настоящее время» отражают коммуникационную стратегию компании.

1999

1999

Компании потребовалось немногим более 10 лет, чтобы реализовать план инвестиций в завод, что привело к удвоению производственных мощностей, сокращению эксплуатационных расходов, полной автоматизации производства и, наконец, к улучшению планирования землепользования.

1985

1985

Второе поколение семьи Хатциникола вместе с опытным персоналом компании активно участвует в ее динамичном развитии.

No photo

1981

Иоаннис П. Хатциниколас, работавший в то время менеджером по продажам во французской компании, покупает долю в ней, и компания становится полностью греческой, каковой и остается по сей день.

No photo

1979

Завод был перенесен в Петру, ном Беотия (в 25 км от дороги Тивон — Ливадия).

1963

1963

Потребовалось менее 20 лет, чтобы впечатляющие темпы развития компании привлекли внимание иностранных инвесторов, и в результате компанию Vechro выкупает французская компания Societe Francaise Duco.

1948

1948

Основание Vechro — греческой лакокрасочной компании, которая занимается производством и распространением высококачественной продукции на греческом рынке.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
ЛАКОКРАСОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
302 LIOSION AVE, ATHENS 11145
+30 210 4816101-3