Co to jest ekologiczna farba?

Co to jest ekologiczna farba?

Co to jest farba przyjazna dla środowiska?


Ze względu na wpływ, jaki działania człowieka wywierają na środowisko naturalne, społeczności musiały dostosować swoje plany biznesowe w celu ochrony ekosystemu i ludzkich wartości.


Jednostki, a przede wszystkim konsumenci zdają sobie sprawę, że muszą za pomocą wszelkich środków zabezpieczyć jakość swojego życia, ponieważ są świadomi, że każde działanie ma swoje konsekwencje.


Obecnie większość firm stosuje się do światowych przepisów dotyczących ochrony środowiska.


Mówiąc bardziej szczegółowo, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały włączone do traktatu z Maastricht, który odnosi się do ochrony środowiska.
Podkreślono, że zrównoważony rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez poszanowania środowiska naturalnego.


Punktem centralnym tego układu jest projektowanie, produkcja i dystrybucja produktów, które chronią wartości ludzkie i środowisko.


W związku z tym przedstawione zostały pewne informacje historyczne, ponieważ w marcu 1992 r. wdrożono Rozporządzenie EWG 880/1992 w sprawie wspólnotowego systemu wdrażania (Rozporządzenie EWG 880), które opiera się na udokumentowanych, obiektywnych i naukowych kryteriach oceny, czy produkt jest ekologiczny, czy też nie.


Należy wspomnieć, że celem jest, aby produkty ekologiczne nie były gorsze pod względem właściwości technicznych i wydajności od produktów używanych wcześniej.
Ramy te są dobrowolne, mają na celu objęcie jak największej liczby kategorii produktów, a kryteria powinny być poddawane ponownej ocenie co pięć lat.


Dokładnie te produkty, które spełniają kryteria cech ekologicznych, są certyfikowane jako "Margaretka" (stokrotka) - znak ekologiczny Unii Europejskiej.


Produkty opatrzone stokrotką są uznawane przez ponad 370 milionów konsumentów w Europie.


Pojęcie "farba ekologiczna" odnosi się do farb, które w najmniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko w "całym swoim cyklu życia", począwszy od wydobycia surowców, poprzez proces produkcyjny, pakowanie, dystrybucję, użytkowanie i stosowanie, trwałość, aż do ostatecznego usunięcia ze środowiska.


Dlatego należy zachować ostrożność, gdyż nie każdy kolor, który rozcieńcza się wodą, lub który nie zawiera amoniaku, jest ekologiczny.

 

Vechro Logo
VECHRO S.A.
PRODUCENT
FARB I LAKIERÓW
302 AVE LIOSION, ATENY 11145
+30 210 4816101-3
ⓒ 2020-2024 VECHRO. ALL RIGHTS RESERVED