Šta je boja sa niskim sadržajem Voc (isparljiva organska jedinjenja)?

Did you know that

Šta je boja sa niskim sadržajem Voc (isparljiva organska jedinjenja)?

Šta je boja sa niskim sadržajem Voc (isparljiva organska jedinjenja)?

Boja sa niskim sadržajem Voc (isparljiva organska jedinjenja) je boja koja prima mali procenat isparljivih organskih jedinjenja.

1. Šta su isparljiva organska jedinjenja (VOC)?

Isparljivo organsko jedinjenje je svako jedinjenje čija je tačka ključanja (pod pritiskom od 101,3 kPa) manja ili jednaka 250°C.

VOC mogu biti razređivači, slobodni monomeri, plastifikatori itd. Sadržaj VOC može se prevesti u grame po litru proizvoda spremnog za upotrebu (tj. nakon dodavanja preporučenog razređivača, u zavisnosti od primene).

2. Zašto se odlučujemo za boje i lakove sa niskim sadržajem VOC?

Isparljiva organska jedinjenja:

- Oni doprinose povećanju količine ozona u troposferi što dovodi do stvaranja fotohemijskog zagađenja (ili dobro poznatih „oblaka“).

- Takođe, kada sadrže aromatična jedinjenja, zagađuju vodeni horizont.

- Dalje, optuženi su za „razblaživanje“ ozonskog omotača u stratosferi.

- VOC su takođe odgovorni za njihov posredni doprinos efektu staklene bašte.

- I na kraju, prekomerna upotreba VOC boja može da izazove respiratorne probleme i da utiče na ljudski nervni sistem.

Godine 2004, za Evropu se ukupna količina VOC (uglavnom razređivača) koji je u okolinu oslobođen od proizvodnje i primene boja i lakova, zajedno sa čišćenjem alata za nanošenje, procenjuje na 550.000 tona (CEPE - godišnji izveštaj 2004).

Direktiva Evropske unije (EU) 2004/42 EK nastoji da ograniči upotrebu VOC u bojama i lakovima sa ciljem da dugoročno zaštiti životnu sredinu i ljudski život.

Ograničena upotreba VOC neće se primenjivati samo na boje sa razređivačima, već i na boje rastvorljive u vodi, koje već sadrže manji procenat VOC. Međutim, koriste se za farbanje i zaštitu većih površina poput zidova.

3.  Koja su ograničenja koja je nametnula Direktiva EU 2004/42 EK? Kada i kako će se ona primeniti?

Direktiva EU 2004/42 EK uvodi ograničenje na ukupnu količinu VOC u građevinskim bojama i lakovima, kao i u proizvodima auto boja za popravku.

Pakovanje ovih proizvoda treba da ima odgovarajuću oznaku, koja označava maksimalnu količinu VOC proizvoda koji su spremni za upotrebu, takođe treba navesti potkategoriju kojoj pripadaju, zajedno sa graničnom količinom VOC za potkategoriju.

Ograničenja se takođe primenjuju na sisteme za nijansiranje na prodajnim mestima, a svakako u količine VOC koje sadrži baza boje takođe treba da budu uključene i boje koje se dodaju svaki put.

Stoga su boje za industrijske delatnosti obuhvaćene Direktivom 1999/13/EK (KIA 11641/1942), jer bi trebale da imaju odgovarajuće oznake.

Ograničenja koja nameće Direktiva 2004/42/EK primenjuju se u dva slučaja:

  • Prva faza od 1.1.2007-31.12.2009
  • Druga faza od 1.1.2010 i na dalje

Građevinske boje i lakovi prema Direktivi 2004/42/EK klasifikovani su u različite potkategorije, kao što se može videti u sledećoj tabeli. Svaka potkategorija uključuje boje razblažene vodom (TIP Y) i boje razblažene organskim razređivačem (TIP D). Nastavljajući dalje, ograničenja druge faze su rigorozna i zabranjena za neke od kategorija boja i lakova dostupnih na tržištu.

Štaviše, industrija boja i lakova je od 01.01.2007. obavezna da proizvodi proizvode sa malom količinom VOC prema graničnim vrednostima koje su pomenute u odgovarajućoj koloni sledeće tabele. Tako se svi proizvodi proizvedeni pre 01.01.2007. mogu prodavati na prodajnim mestima do 31.12.2007. Odnosno, poček od 12 meseci biće dat i za drugu fazu primene ograničenja (01.01.2010-31.12.2010).

Od 01.01.2007. etiketa proizvoda mora imati odgovarajuću oznaku, koja označava kategoriju kojoj pripada svaki proizvod, kao i relativnu graničnu vrednost VOC i maksimalnu količinu VOC koju sadrži proizvod spreman za upotrebu. Proizvod koji zadovoljava ograničenje vrednosti VOC za 2007. godinu, ali nema odgovarajuću oznaku na pakovanju, ne može se smatrati usklađenim sa Direktivom 2004/42/EK.

                                                 

Greek Republic     

DECISION OF ANOTABLE CHEMICAL COUNCIL

MINISTRY OF ECONOMICS   

 Athens, 29 November 2005

GENERAL CHEMISTRY OF THE STATE  

 

No. Prot. 437/2005

GREAT CHEMICAL COUNCIL

 

APPENDIX I (Directive 2004/42 / EC)

LIMITED PRICES OF MAXIMUM VOC VALUES FOR BUILDING PAINTS AND VARNISHES

 

 

PRODUCT SUBCATEGORY

Type

1ST PHASE(g/l*)

01.01.2007

2ND PHASE(g/l*)

(01.01.2010)

Α

Matt for interior walls and ceilings  (Torque ≤25 @ 60ºC)                                                           

Υ**

D**

75

400

30

30

Β

Glossy interior walls and ceilings                                     (Torque >25@60 ºC)  

Υ

D

150

400

100

100

C

Exterior wall of mineral substrates                                  

Υ

D

75

450

40

430

D

Exterior/Interior decorations and upholstery made of wood and metal                                                                   

Υ

D

150

400

130

300

Ε

Varnishes and wood paints for interior/exterior decoration

Υ

D

150

500

130

400

F

Absorbed wood paints (wood preservatives)

Υ

D

150

700

130

700

G

Primers (with insulation and sealing properties)          

Υ

D

50

450

30

350

Η

Bonding primers (surface intensity, waterproofing)

Υ

D

50

750

30

750

I

Special coatings of one component (antirust primers&paints, aluminum, galvanized, plastic surface primers, floor paints, antigraffiti, flame retardants)

Υ

D

140

600

140

500

J

Special two-components coatings (anti-corrosion primers& paints, aluminum-galvanized- plastic surface primers, floor paints, antigraffiti, flame retardants)                                                                                 

Υ

D

140

550

140

500

J(a)

colorful coatings (2 or more shades) decorative effect coatings                                               

Υ

D

150

400

100

100

J(b)

coatings that give decorative effects such as Venetian stucco                          

Υ

D

300

500

200

200

*               g/l ready for use

Υ**            water diluted paints

D**            organic solvent diluted paints

 

4. Kako će se vršiti provere? Kakve će biti kazne za prekršioce?

Tržišne revizije i inspekcije vršiće nadležni organ (Direkcija za petrohemiju-Državni institut za hemiju): U područjima proizvodnje i skladištenja svake kompanije koja proizvodi ili uvozi boje i lakove (od 2008. godine) prilikom rukovanja proizvodima u oblastima upotrebe/primene vršiće se prilagođene kontrole prilikom uvoza iz zemalja izvan EU.

 

Kazne:

Prekršitelji odredbi Direktive 2004/42/EK kazniće se na sledeći način:

1. za prodaju na tržištu do 100 litara proizvoda koji ne ispunjava zahteve: 3000 € - 5000 €


2. za prodaju na tržištu većih količina proizvoda koji nisu usklađeni: 3000 € za svakih dodatnih 100 litara

3. 300 € - 500 € za upotrebu proizvoda koji ne ispunjavaju zahteve u količinama do 10 litara (krivicom korisnika ili za proizvode koji su razređeni više od preporučenog)

4. Novčanom kaznom od 4000€ do 5000€ evra kazniće se oni koji ometaju inspekcijski rad radi provere i pronalaska prekršaja i ako ne pruže potrebne informacije nadležnom organu.

Pitanja na koja moramo znati odgovore:

1. Boje sa niskim vrednostima VOC u drugoj fazi će biti nepovoljnije za majstore?

To zavisi od tehničkih svojstava koja će svaki proizvođač da prihvati.

Proizvodi kompanije Vechro sa malim emisijama VOC neće promeniti navike majstora. Međutim, oni uvek znače najlakšu i efikasnu primenu, brže rokove isporuke projekta, uz najmanji mogući miris i opasnost po korisnika.

2. Kada govorimo o bojama u zgradama sa niskom emisijom VOC koje će biti u skladu sa 2. fazom, da li će ti proizvodi biti skuplji?

To zavisi od tehničkih svojstava koja će svaki proizvođač da prihvati.

Proizvodi kompanije Vechro sa niskom emisijom VOC imaju za cilj da ponude proizvode visokog kvaliteta bez kompromisa i bez povećanja troškova.

3. Da li se boje sa niskim sadržajem VOC mogu okarakterisati kao ekološke?

Ne! Boje i lakovi koji imaju ekološku oznaku premašuju zahteve Direktive 2004/42/EK (čak i za drugu fazu) za niske emisije VOC i ne zahtevaju nikakve promene u svom sastavu osim označavanja njihove etikete. Takođe, ekološke boje ispunjavaju i niz drugih zahteva koji se odnose na njihov sastav, efikasnost, prekrivnu moć, trajnost i ponašanje u životnoj sredini tokom njihovog životnog ciklusa. Proizvod sa niskom emisijom VOC koji je u skladu sa zahtevima Direktive 2004/42 / EK ne mora nužno da zadovolji gore navedeno. Nova direktiva ne spominje ukupan kvalitet proizvoda (kao što je eko-oznaka), već samo zahteva nisku stopu VOC.


Ekološke boje i lakovi kompanije Vechro imaju eko-oznaku na prednjoj strani nalepnice i oznaku niskog VOC-a na poleđini

4. Da li se boje i lakovi sa niskim VOC-om mogu klasifikovati kao manje opasni?

Sadržaj razređivača u novim bojama i lakovima biće manji i u tom pogledu predstavljaju manji rizik za korisnika. Opasnost mora biti označena na njihovoj ambalaži odgovarajućim simbolima. Proizvodi kompanije Vechro sa niskim VOC-om ne nose simbole opasnosti za korisnika.

5. Da li su građevinske boje sa niskim VOC spremne za upotrebu? Da li se prodaja i upotreba razređivača iz prodavnice ukida?

Ovo je pogrešna izjava. Razređivanje boja vrši se odgovarajućim razređivačima koje je predložio proizvođač i to zavisi od načina nanošenja. Razređivači će i dalje biti dostupni u prodavnicama.

6. Može li proizvod sa količinom VOC koji ispunjava zahteve 2004/42/EK od 2006. za prvu fazu da bude dostupan na tržištu do 2010. godine?

Ako proizvod ne premašuje emisiju VOC, ali pakovanje ne navodi odgovarajuću oznaku, koja određuje potkategoriju kojoj pripada, zajedno sa graničnim vrednostima VOC svakog proizvoda spremnog za upotrebu, proizvođač treba da se pridržava uputstava i izmeni etikete.

7. Ako majstor razblaži proizvod više od preporučenog procenta, možda li za to odgovara?

U eventualnoj inspekciji, majstor se smatra „krivim”. Kazna može da iznosi 300-500 evra.

8. Da li prodavnica može da prodaje industrijski proizvod koji nije u skladu sa 2004/42/EK u prodavnici metalnih boja, u fabrici nameštaja?

To se može obavljati samo ako objekti farbare ispunjavaju uslove KYA 11641/1942 (usklađivanje Direktive 1999/13/EK) i ako imaju odgovarajuću licencu. U svakom drugom slučaju prodaja nije dozvoljena i odgovorna je osoba koja je izdala račun.  

9. Kako se može prepoznati proizvod koji je proizveden pre 01.01.2007. i trebalo ga je distribuirati između prelaznog perioda (01.01.2007. - 31.12.2007.)?

Većina proizvođača označava svoje proizvode proizvodnim brojem. Međutim, nije uvek lako dešifrovati godinu proizvodnje.

Kod svih proizvoda kompanije Vechro šifra proizvodnog broja uključuje godinu proizvodnje sa prve dve cifre, npr. proizvod Smaltoplast Extra Ecological sa proizvodnim brojem 061234 proizveden je 2006. godine.

10. Da li se baza boje koja je u skladu sa svim propisima 1. faze može tonirati u prodavnici sistemom druge kompanije?

Ovo se ne preporučuje, jer će ukupni sadržaj VOC-a biti nepoznat prodavcu boja i možda neće ispuniti zahteve direktive! U ovom slučaju odgovoran je prodavac boje.

Ističemo da pigmenti kompanije Vechro već imaju nisku koncentraciju VOC-a i uz malu modifikaciju u njihovom sastavu (tokom 2006. godine) ne sadrže nikakve emisije VOC. Zaključak je da su svi sistemi toniranja kompanije Vechro iz 2006. godine bez emisije VOC.

 

VIDI VIŠE:
space

Boja i prostor

mood

Boja i raspoloženje

q

Šta je kvalitetna boja?

Vechro Logo
VECHRO S.A.
KOMPANIJA BOJA
I LAKOVA
302 LIOSION AVE, ATHENS 11145
+30 210 4816101-3