Какво представляват боите с ниско съдържание на ЛОС?

did u know that

Какво представляват боите с ниско съдържание на ЛОС?

Какво представляват боите с ниско съдържание на ЛОС?

Боите с ниско съдържание на ЛОС са бои с нисък процент на съдържание на летливи органични съединения.

1. Какво са летливите органични съединения (ЛОС)?

Летливо органично съединение е всяко съединение, чиято точка на кипене (при налягане 101,3 kPa) е по-малка или равна на 250°C.

ЛОС могат да бъдат разтворители, свободни мономери, пластификатори и др. Съдържанието на ЛОС може да транслира в грамове на литър продукт, готов за употреба (т.е. след добавяне на препоръчания разтворител, в зависимост от приложението).

2. Защо да избираме бои и лакове с ниско съдържание на ЛОС?

Летливи органични съединения (ЛОС):

- Те допринасят за увеличаването на количеството озон в тропосферата, което води до създаване на фотохимично замърсяване (или добре познатите „облаци“).

- Също така, когато съдържат ароматни съединения, те замърсяват водния хоризонт.

- Освен това се считат за причина за „разреждане“ на озоновия слой в стратосферата.

- ЛОС също биват обвинявани за своя косвен принос за парниковия ефект.

- Не на последно място, хроничната употреба на бои със съдържание на ЛОС може да причини дихателни проблеми и да засегне нервната система на човека.

През 2004 г. общото количество ЛОС (предимно разтворители), които са отделени в околната среда при производството и използването на бои и лакове, както и при почистването на инструментите за нанасяне, за Европа се оценява на 550 000 тона (годишен доклад на CEPE 2004).

Директива 2004/42 EО на Европейския съюз (ЕС) има за цел да се ограничи употребата на ЛОС в бои и лакове, за да се постигне дългосрочна защита на околната среда и съответно – човешкия живот.

Ограниченото използване на ЛОС ще прилага не само за бои с разтворители, но също така и за водоразтворими бои, които принципно съдържат по-малък процент ЛОС. Такива обаче се използват за боядисване и защита на по-големи повърхности като стени.

3.  Какви са ограничения налага Директива 2004/42 ЕО на ЕС? Кога и как ще се приложат?

Директива 2004/42 ЕО на ЕС въвежда ограничение на общото количество ЛОС в строителните бои и лакове, както и в продуктите за ремонтиране на автобои.

Контейнерите на тези продукти трябва да са обозначени с подходяща маркировка, указваща максималното количество на ЛОС в продуктите, когато са готови за употреба, както и подкатегорията, която към която принадлежат, заедно с пределната стойност на ЛОС за тази подкатегория.

Ограниченията се прилагат и за тониращите системи в пунктовете за продажба, като е задължително към количеството ЛОС, което се съдържа в базовата боя, да се включват и оцветителите, които се дозират всеки път.

И така – боите, предназначени за промишлени дейности, са обхванати от Директива 1999/13 / EО (KYA 11641/1942), като трябва да са обозначени с подходящата маркировка.

Ограниченията, наложени от Директива 2004/42/ЕО, се прилагат в два случая:

  • 1-ва фаза от 1.1.2007 г. до 31.12.2009 г.
  • 2-ра фаза от 1.1.2010 г. нататък

Строителните бои и лакове съгласно Директива 2004/42 / EK се класифицират в различни подкатегории, както може да се види в следващата таблица. Всяка подкатегория включва водоразтворими бои (ТИП Y) и бои, които се разреждат с органичен разтворител (ТИП D). Ограниченията във втората фаза са още по-строги и непосилни за някои от категориите бои и лакове, предлагани на пазара.

Освен това, лако-бояджийската индустрия е задължена от 01.01.2007 г. да произвежда продукти с ниско съдържание на ЛОС съгласно пределните стойности, посочени в съответната колона на следващата таблица. Така всички продукти, произведени преди 01.01.2007 г., могат да бъдат продадени в пунктовете за продажба до 31.12.2007 г. Съответно ще бъде даден гратисен период от 12 месеца и за втората фаза на прилагане на ограниченията (01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.).

От 01.01.2007 г. етикетите на продуктите трябва да са обозначени с подходяща маркировка, която показва категорията, към която принадлежи дадения продукт, заедно с относителната пределна стойност на ЛОС и максималната ЛОС, която се съдържа в готовия за употреба продукт. Продуктите, които отговарят на ограничението за съдържание на ЛОС до 2007 г., но нямат подходяща маркировка върху контейнера, не може да се считат, че отговарят на Директива 2004/42/ЕО.

                                                 

Greek Republic     

DECISION OF ANOTABLE CHEMICAL COUNCIL

MINISTRY OF ECONOMICS   

 Athens, 29 November 2005

GENERAL CHEMISTRY OF THE STATE  

 

No. Prot. 437/2005

GREAT CHEMICAL COUNCIL

 

APPENDIX I (Directive 2004/42 / EC)

LIMITED PRICES OF MAXIMUM VOC VALUES FOR BUILDING PAINTS AND VARNISHES

 

 

PRODUCT SUBCATEGORY

Type

1ST PHASE(g/l*)

01.01.2007

2ND PHASE(g/l*)

(01.01.2010)

Α

Matt for interior walls and ceilings  (Torque ≤25 @ 60ºC)                                                           

Υ**

D**

75

400

30

30

Β

Glossy interior walls and ceilings                                     (Torque >25@60 ºC)  

Υ

D

150

400

100

100

C

Exterior wall of mineral substrates                                  

Υ

D

75

450

40

430

D

Exterior/Interior decorations and upholstery made of wood and metal                                                                   

Υ

D

150

400

130

300

Ε

Varnishes and wood paints for interior/exterior decoration

Υ

D

150

500

130

400

F

Absorbed wood paints (wood preservatives)

Υ

D

150

700

130

700

G

Primers (with insulation and sealing properties)          

Υ

D

50

450

30

350

Η

Bonding primers (surface intensity, waterproofing)

Υ

D

50

750

30

750

I

Special coatings of one component (antirust primers&paints, aluminum, galvanized, plastic surface primers, floor paints, antigraffiti, flame retardants)

Υ

D

140

600

140

500

J

Special two-components coatings (anti-corrosion primers& paints, aluminum-galvanized- plastic surface primers, floor paints, antigraffiti, flame retardants)                                                                                 

Υ

D

140

550

140

500

J(a)

colorful coatings (2 or more shades) decorative effect coatings                                               

Υ

D

150

400

100

100

J(b)

coatings that give decorative effects such as Venetian stucco                          

Υ

D

300

500

200

200

*               g/l ready for use

Υ**            water diluted paints

D**            organic solvent diluted paints

 

4. Как ще се извършват проверките? Какви ще бъдат наказанията за нарушителите?

Пазарните одити и инспекции ще се извършват от компетентния орган (Дирекция по нефтохимикали – Главна държавна химическа лаборатория): Производствените и складови площи на всяка компания, която произвежда или внася бои и лакове (от 2008 г.); при обработка на продуктите; в областите на употреба/приложение; митнически контрол ще се извършва при внос от страни извън ЕС.

 

Наказания:

Нарушителите на разпоредбите на Директива 2004/42/ЕО ще бъдат наказани, както следва:

1. за продажба на пазара до 100 литра несъответстващ продукт: 3000 € – 5000 €

2. за продажба на пазара на по-големи количества несъответстващ продукт: 3000 € за всеки допълнителни 100 литра

3. 300 € – 500 € за използване на несъответстващи на изискванията продукти в количества до 10 литра (по вина на потребителя или за продукти, подложени на повече от препоръчаното разреждане)

4. С глоба от 4000 € до 5000 € се наказват тези, които възпрепятстват инспекциите за проверка и констатиране на нарушения и не предоставят необходимата информация на компетентния орган.

Въпроси, чийто отговори трябва да знаем:

1. Строителните бои с ниско съдържание на ЛОС, съответстващи на втората фаза, ще бъдат ли по-малко подходящи за професионална употреба?

Зависи от техническите свойства, които всеки производител ще достигне.

Продуктите на Vechro с ниски емисии на ЛОС няма да променят навиците на професионалистите. Те обаче винаги ще спомагат най-лесното и ефективно приложение, съкращавайки сроковете за доставка по проекта, с възможно най-малък мирис и опасност за потребителя.

2. Строителните бои с ниски емисии на ЛОС, които ще съответстват на втората фаза, ще бъдат ли по-скъпи?

Зависи от техническите свойства, които всеки производител ще достигне.

Продуктите на Vechro с ниски емисии на ЛОС имат за цел да предлагат висококачествени продукти без компромиси и без увеличаване на разходите.

3. Могат ли боите с ниско съдържание на ЛОС да се характеризират като екологични?

Не! Боите и лаковете, които имат екологична маркировка, надвишават изискванията на Директива 2004/42/ЕО (дори за 2-ра фаза) за ниски емисии на ЛОС и не се нуждаят от никакви промени в състава си, а само в маркировките на етикетите си. Също така екологичните бои отговарят на редица други изисквания, свързани с техния състав, ефективност, покривност, трайност и тяхното въздействие върху околната среда през целия жизнен цикъл на продукта. Горното не е непременно валидно за всички продукти с ниски емисии на ЛОС, които отговарят на изискванията на Директива 2004/42/ЕО. Новата директива не споменава общото качество на продукта (като екомаркировката), а изисква само ниски нива на съдържание на ЛОС.

Екологичните бои и лакове на Vechro са обозначени с екомаркировката на предния етикет и с маркировката за ниско съдържание на ЛОС на гърба

4. Могат ли боите и лаковете с ниско съдържание на ЛОС да бъдат класифицирани като по-малко опасни?

Новите бои и лакове ще съдържат по-малко разтворители и респективно ще имат по-малък риск за потребителя. Опасностите трябва да се обозначат върху опаковката със съответните символи. Продуктите на Vechro с ниско съдържание на ЛОС нямат никакви символи за опасност за потребителя.

5. Строителните бои с ниско съдържание на ЛОС готови за употреба ли се доставят? Ще спрат ли продажбите и използването на разтворители от магазина?

Това е погрешно твърдение. Разреждането на боите с разтворители се извършва с подходящите разтворители, посочени от производителя, и зависи от метода на приложение. Разтворителите ще продължат да се предлагат в магазините.

6. Може ли продукт, чието съдържание на ЛОС отговаря на изискванията на 2004/42/EK от 2006 г. за 1-ва фаза, да бъде достъпен на пазара до 2010 г.?

Ако даден продукт не надвишава емисиите на ЛОС, но върху контейнера му няма необходимата маркировка, която посочва подкатегорията, към която принадлежи продуктът, заедно с пределните стойности на ЛОС на всеки готов за употреба продукт, производителят трябва да спази указанията и да модифицира етикетите.

7. Ако професионалист разреди даден продукт повече от препоръчителния процент, може да ли да бъде подведен под отговорност за това?

Професионалист ще се счита за виновен при евентуална инспекция. Глобата може да бъде около 300 – 500 €.

8. Може ли даден магазин да продаде индустриален продукт, който не е в съответствие с 2004/42/ЕО, в магазин за бои за метали, фабрика за мебели?

Това може да се направи само ако съоръженията на бояджийския цех отговарят на условията на KYA 11641/1942 (хармонизация на Директива 1999/13/ЕО) и притежават съответния лиценз. Във всеки друг случай продажбата не е разрешена и лицето, което е отрязало фактурата, е може да бъде подведено под отговорност.

9. Как може да бъде разпознат продукт, който е произведен преди 01.01.2007 г. и трябва да се дистрибутира в преходния период (01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.)?

Повечето производители маркират своите продукти с производствен номер. Въпреки това невинаги е лесно да се дешифрира годината на производство.

В първите две цифри на производствения номер на всички продукти на Vechro е закодирана годината на производство, напр. продуктът Smaltoplast Extra Ecological с производствен номер 061234 е произведен през 2006г.

10. Може ли базова боя, която отговаря на всички разпоредби от 1-ва фаза, да бъде тонирана в магазин със система на друга компания?

Това не се препоръчва, тъй продавачът на бои няма да знае какво е общото съдържание на ЛОС и може то да не отговаря на изискванията на директивата! В този случай продавачът на бои може да бъде подведен под отговорност.

Трябва да се подчертае, че багрилата на Vechro така или иначе са с ниско съдържание на ЛОС и с малка модификация в състава им (през 2006 г.) вече не произвеждат никакви емисии на ЛОС. В заключение, всяка система за тониране на Vechro от 2006 г. не произвежда никакви емисии на ЛОС.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:
mood

Цвят и настроение

eco

Какво представляват екологичните бои?

q

Какво означава „качествена боя“?

Vechro Logo
VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3