Ce este o vopsea Low VOC?

did u know that

Ce este o vopsea Low VOC?

Ce este o vopsea Low VOC?

O vopsea Low VOC este vopseaua care conține un procent scăzut de compuși organici volatili.

1. Ce sunt compușii organici volatili (COV)?

Un compus organic volatil este orice compus al cărui punct de fierbere (la o presiune de 101,3 kPa) este mai mic sau egal cu 250 °C.

COV pot fi solvenți, monomeri liberi, plastifianți etc. Conținutul de COV poate fi transformat în grame pe litru de produs pregătit de utilizare (adică după adăugarea solventului recomandat, în funcție de utilizare).

2. De ce alegem vopselele și lacurile cu un nivel scăzut de COV?

Compușii organici volatili:

  • Contribuie la creșterea cantității de ozon din troposferă care duce la crearea poluării fotochimice (sau, altfel spus, la bine-cunoscuții „nori”).
  • De asemenea, atunci când conțin compuși aromatici, poluează orizontul acvifer.
  • Mai mult, aceștia au fost considerați răspunzători pentru „diluarea” stratului de ozon în stratosferă.
  • COV au fost, de asemenea, învinovățiți pentru contribuția lor indirectă la efectul de seră.
  • Nu în ultimul rând, utilizarea îndelungată a vopselelor cu COV poate provoca probleme respiratorii și poate afecta sistemul nervos uman.

În 2004, la nivelul Europei, cantitatea totală de COV (în mare parte solvenți) eliberați în mediu din producția și aplicarea vopselelor și lacurilor împreună cu curățarea sculelor de aplicare a fost estimată la 550.000 de tone (raportul anual CEPE 2004).

Directiva Uniunii Europene (UE) 2004/42/EC urmărește să limiteze utilizarea COV în vopsele și lacuri, având ca obiectiv protejarea pe termen lung a mediului și respectiv a vieții umane.

Utilizarea limitată a COV nu se va aplica numai vopselelor cu solvent, ci și vopselelor solubile în apă, care conțin deja un procent mai mic de COV. Cu toate acestea, ele se utilizează pentru a vopsi și a proteja suprafețe mai mari, cum ar fi pereții.

3.  Care sunt restricțiile pe care le-a impus Directiva UE 2004/42/CE? Când și cum vor fi puse acestea în aplicare?

Directiva UE 2004/42/CE introduce restricții privind cantitatea totală de COV din vopselele și lacurile pentru construcții, precum și din produsele de vopsire folosite în cadrul reparării autovehiculelor.

Recipientele acestor produse trebuie să aibă un marcaj corespunzător, care să indice cantitatea maximă de COV a produselor care sunt pregătite de utilizare. De asemenea, ar trebui menționată și subcategoria cărora aparțin aceste produse, împreună cu valoarea limită pentru COV în subcategoria respectivă.

Restricțiile se aplică și pentru sistemele de nuanțare din punctele de vânzare, bineînțeles în cantitatea de COV pe care o conține baza de culoare ar trebui să fie incluse și cea din coloranții care sunt dozați de fiecare dată.

Prin urmare, vopselele destinate activităților industriale sunt reglementate de Directiva 1999/13/CE (KYA 11641/1942), întrucât acestea ar trebui să aibă marcajul adecvat.

Restricția impusă de Directiva 2004/42/CE se aplică în două cazuri:

Faza I de la 1.1.2007-31.12.2009
Faza II începând cu 1.1.2010
Conform Directivei 2004/42/CE, vopselele și lacurile pentru construcții se clasifică în diferite subcategorii, așa cum se poate observa în tabelul următor. Fiecare subcategorie include vopsele diluate cu apă (TIP Y) și vopsele diluate cu solvent organic (TIP D). Continuând, restricțiile din faza II sunt riguroase și prohibitive pentru unele dintre categoriile de vopsele și lacuri disponibile pe piață.

Mai mult, industria vopselelor și lacurilor este obligată, începând cu 1.1.2007, să fabrice produse cu cantități reduse de COV în conformitate cu valorile limită menționate în coloana corespunzătoare din tabelul următor. Astfel, toate produsele fabricate înainte de 1.1.2007 pot fi vândute de la punctele de vânzare până la 31.12.2007. Respectiv, se va acorda o perioadă de grație de 12 luni și pentru faza II de aplicare a restricțiilor (1.1.2010-31.12.2010).

Începând cu 1.1.2007 eticheta produselor trebuie să aibă marcajul corespunzător care să indice categoria căreia îi aparține fiecare produs împreună cu valoarea limită relevantă pentru COV și conținutul maxim de COV dintr-un unui produs pregătit de utilizare. Un produs care respectă valoarea limită pentru COV pentru anul 2007, dar nu are marcajul adecvat pe recipient, nu poate fi considerat ca fiind conform cu Directiva 2004/42/CE.

 

                                                 

Greek Republic     

DECISION OF ANOTABLE CHEMICAL COUNCIL

MINISTRY OF ECONOMICS   

 Athens, 29 November 2005

GENERAL CHEMISTRY OF THE STATE  

 

No. Prot. 437/2005

GREAT CHEMICAL COUNCIL

 

APPENDIX I (Directive 2004/42 / EC)

LIMITED PRICES OF MAXIMUM VOC VALUES FOR BUILDING PAINTS AND VARNISHES

 

 

PRODUCT SUBCATEGORY

Type

1ST PHASE(g/l*)

01.01.2007

2ND PHASE(g/l*)

(01.01.2010)

Α

Matt for interior walls and ceilings  (Torque ≤25 @ 60ºC)                                                           

Υ**

D**

75

400

30

30

Β

Glossy interior walls and ceilings                                     (Torque >25@60 ºC)  

Υ

D

150

400

100

100

C

Exterior wall of mineral substrates                                  

Υ

D

75

450

40

430

D

Exterior/Interior decorations and upholstery made of wood and metal                                                                   

Υ

D

150

400

130

300

Ε

Varnishes and wood paints for interior/exterior decoration

Υ

D

150

500

130

400

F

Absorbed wood paints (wood preservatives)

Υ

D

150

700

130

700

G

Primers (with insulation and sealing properties)          

Υ

D

50

450

30

350

Η

Bonding primers (surface intensity, waterproofing)

Υ

D

50

750

30

750

I

Special coatings of one component (antirust primers&paints, aluminum, galvanized, plastic surface primers, floor paints, antigraffiti, flame retardants)

Υ

D

140

600

140

500

J

Special two-components coatings (anti-corrosion primers& paints, aluminum-galvanized- plastic surface primers, floor paints, antigraffiti, flame retardants)                                                                                 

Υ

D

140

550

140

500

J(a)

colorful coatings (2 or more shades) decorative effect coatings                                               

Υ

D

150

400

100

100

J(b)

coatings that give decorative effects such as Venetian stucco                          

Υ

D

300

500

200

200

*               g/l ready for use

Υ**            water diluted paints

D**            organic solvent diluted paints

 

4. Cum se vor face verificările? Care vor fi sancțiunile pentru contravenienți?

Auditurile și inspecțiile pe piață se vor efectua de către organul competent (Direcția pentru produse petrochimice – Laboratorul General de Stat pentru Substanțe Chimice): în zonele de producție și depozitare ale fiecărei companii care produce sau importă vopsele și lacuri (din 2008); la manipularea produselor în zonele de utilizare/aplicare; se vor face controale vamale la importul din țări din afara UE.

 

Sancțiuni:

Persoanele care contravin prevederilor Directivei 2004/42/CE vor fi sancționate după cum urmează:

1. pentru vânzarea pe piață a până la 100 de litri de produs neconform: 3000 €-5000 €

2. pentru vânzarea pe piață a unor cantități mai mari de produs neconform: 3000 € pentru fiecare 100 de litri suplimentari

3. 300 €-500 € pentru utilizarea de produse neconforme în cantități de până la 10 litri (din vina utilizatorului sau pentru produsele care au suportat o diluare mai mare decât cea recomandată)

4. vor fi sancționați cu amendă de 4000-5000 €, cei care obstrucționează inspecția pentru verificarea și constatarea contravențiilor și nu furnizează informațiile necesare autorității competente.

Întrebări la care trebuie să cunoaștem răspunsurile:

1. Vopselele pentru construcții cu valori scăzute ale COV din faza II, nu vor fi destinate utilizării de către profesioniștii?

Depinde de proprietățile tehnice pe care le va obține fiecare producător.

Produsele Vechro cu emisii reduse de COV nu vor schimba obiceiurile de utilizare ale profesioniștilor. Dar, ele contribuie întotdeauna la cea mai ușoară și mai eficientă aplicare, la timpi de livrare a proiectului mai scurți, cu cel mai redus miros și pericol pentru utilizator.

2. Vopselele pentru construcții cu emisii reduse de COV care vor fi conforme cu faza II vor fi produse cu costuri mai mari?

Depinde de proprietățile tehnice pe care le va obține fiecare producător.

Produsele Vechro cu emisii reduse de COV vizează să ofere produse de înaltă calitate fără compromisuri și fără a crește costurile.

3. Vopselele cu conținut scăzut de COV pot fi caracterizate ca fiind ecologice?

Nu! Vopselele și lacurile care au eticheta ecologică depășesc cerințele Directivei 2004/42/CE (chiar și pentru faza II) pentru emisiile reduse de COV și nu au nevoie de nicio modificare în compoziția lor, cu excepția marcajului de pe etichetă. De asemenea, vopselele ecologice satisfac o serie de alte cerințe care sunt legate de compozițiile, eficacitatea, acoperirea, durabilitatea și comportamentul lor în mediu pe parcursul ciclului de viață al produsului. Cele de mai sus nu sunt satisfăcute neapărat de un produs cu emisii reduse de COV, care trebuie să fie conform cu cerințele Directivei 2004/42/CE. Noua directivă nu menționează calitatea totală a produsului (cum ar fi eticheta ecologică), ci doar impune un nivel scăzut de COV.

Vopselele și lacurile ecologice Vechro au eticheta ecologică pe partea din față a etichetei ambalajului și marcajul low VOC pe partea din spate

4. Vopselele și lacurile cu conținut scăzut de COV pot fi clasificate ca fiind mai puțin periculoase?

Noile vopsele și lacuri vor conține mai puțini solvenți și, din acest punct de vedere, vor avea un risc mai mic pentru utilizator. Pericolul trebuie indicat pe ambalajul lor cu simbolurile corespunzătoare. Produsele Vechro cu conținut scăzut de COV nu poartă niciun simbol de pericol pentru utilizator.

5. Vopselele pentru construcții cu conținut scăzut de COV sunt pregătite de utilizare? Se interzice vânzarea și utilizarea solvenților din magazine?

Aceasta este o afirmație greșită. Diluarea vopselelor cu solvent se face cu solvenții adecvați recomandați de producător și depinde de metoda de aplicare. Solvenții vor continua să fie disponibili în magazine.

6. Un produs din 2006 cu o cantitate de COV care satisface cerințele 2004/42/CE pentru faza I poate fi disponibil pe piață până în 2010?

Dacă un produs nu depășește emisiile de COV, dar pe recipient nu se menționează marcajul corespunzător, care specifică subcategoria căreia îi aparține, împreună cu valorile limită pentru COV ale fiecărui produs pregătit de utilizare, producătorul trebuie să se conformeze instrucțiunilor și să modifice etichetele.

7. Dacă un profesionist diluează un produs mai mult decât procentul recomandat poate fi tras la răspundere pentru aceasta?

Profesionistul se consideră a fi „vinovat” la o posibilă inspecție. Amenda poate fi în jur de 300-500 €.

8. Poate un comerciant să furnizeze un produs industrial care nu este conform cu 2004/42/CE unui punct de vânzare obișnuit sau unui producător de mobilă?

Acest lucru este posibil doar dacă instalațiile cabinei de vopsire satisfac condițiile KYA 11641/1942 (armonizarea cu Directiva 1999/13/CE) și aceștia dețin autorizația corespunzătoare. În orice alt caz, vânzarea nu este permisă, iar persoana care a tăiat factura este responsabilă.

9. Cum se poate recunoaște un produs care a fost produs înainte de 1.1.2007 și care ar trebui distribuit între perioada de tranziție (1.1.2007-31.12.2007)?

Majoritatea producătorilor își marchează produsele cu numărul lotului de producție. Cu toate acestea, nu este întotdeauna ușor să descifrăm anul producției.

La toate produsele Vechro codificarea numărului lotului de producție include anul producției în primele două cifre, de exemplu, produsul Smaltoplast Extra Ecological cu numărul de producție 061234 a fost produs în 2006.

10. O bază de culoare care respectă toate reglementările din faza I poate fi nuanțată într-un magazin cu un sistem al altei companii?

Acest lucru nu este recomandat, deoarece volumul total de COV care va rezulta nu este cunoscut vânzătorului vopselei și este posibil să nu satisfacă cerințele directivei! În acest caz, răspunderea îi revine vânzătorului vopselei.

Subliniem că coloranții Vechro au deja un conținut scăzut de COV și cu o mică modificare a compoziției lor (în 2006) nu mai conțin nicio emisie de COV. În concluzie, fiecare sistem de nuanțare Vechro din 2006 nu mai conține nicio emisie de COV

VEZI MAI MULT:
eco

Ce este o vopsea ecologică?

mood

Culoare și dispoziție

space

Culoare și spațiu

Vechro Logo
VECHRO S.A.
VOPSELE ȘI LACURI
COMPANIE
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3