Πιστοποιήσεις Προϊόντων

VECHRO është certifikuar me Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë EN ISO 9001-2015, me Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit sipas EN ISO 14001: 2015 dhe me Regjistrim në Regjistrin EMAS për Menaxhimin Ekologjik dhe Sistemin e Kontrollit Ekologjik duke investuar në cilësi, duke u zhvilluar në produkte inovative, ndërkohë që përmirëson vazhdimisht shërbimet për partnerët e tij. Së fundmi, VECHRO u certifikua me standardin OHSAS 18001: 2007, Sistemi për Menaxhimin e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

Vizioni ynë është një mjedis me vlera për jetën njerëzore në planet!

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3