Çfarë është një bojë cilësore?

E dinit se

Çfarë është një bojë cilësore?

Çfarë është një bojë cilësore?

Cilat janë karakteristikat e një bojë cilësore?

Termi BOJË i referohet materialit që mbulon një sipërfaqe duke zhvilluar një shtresë që ngjitet në atë sipërfaqe.

Boja ka rol të dyfishtë:

 1. mbrojtës
 2. dekorues

Parimet themelore të një boje me cilësi të lartë janë si më poshtë:

 • Mbulimi
 • Efektiviteti
 • Bardhësia
 • Vetitë e aplikimit (Aplikimi i lëmuar)
 • Rezistenca e materialit (ndaj larjes, fërkimit, plasaritjeve)-Elasticiteti
 • Qëndrueshmëria e nuancave
 • Kohëzgjatja (Kushtet e motit, ndotja)
 • Cilësia e firmës
 • Bojërat cilësore, me fjalë të tjera, duhet të mbulojnë të gjitha sipërfaqet në mënyrë efektive.

Bojërat cilësore duhet të jenë të afta t’i rezistojnë larjes dhe fërkimit.

Të gjitha bojërat ekologjike Vechro për mure dhe tavane klasifikohen në kategorinë e cilësisë më të lartë 1 (EN 13300) në lidhje me rezistencën ndaj larjes me lëngje dhe fërkimit.

Bojërat cilësore për sipërfaqet e jashtme gjithashtu duhet të:

 • Rezistojnë ndaj kushteve të motit dhe rrezatimit diellor
 • Ruajnë shkëlqimin e ngjyrave
 • Jenë të lëmuara dhe mos copëzohen
 • Kenë frymëmarrje
 • Ruajnë bardhësinë ose shkëlqimin e nuancës
 • Kenë një shtresë përfundimtare të përsosur estetike
 • Ketë cilësi të shkëlqyer në mënyrë konstante!

Sidoqoftë, bojërat cilësore duhet të jenë, mbi të gjitha, ekologjike dhe miqësore me njerëzit dhe mjedisin që nga momenti i parë i prodhimit, gjatë përdorimit, deri… në fundin e ‘jetës së tyre’!

SHIH MË SHUMË:
Low Voc paint

Çfarë është një bojë me Voc të ulët?

room

Ngjyra dhe drita

eco

Çfarë është një bojë ekologjike?

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3