SMALTOPLAST ELASTIC

Bojë ekologjike 100% akrilike elastomerike për sipërfaqet e jashtme

Bojë muri ekologjike, elastomerike, 100% akrilike, rezistente ndaj ujit, me veti kundër kërpudhave. Lidhëse e shkëlqyer për boshllëqet.

Veprim anti-myk
Elastomere, ekologjike
Nuanca të pandryshuara
Çarje të urave
Mban elasticitetin deri në -20 gradë
SIPËRFAQEN: Muri, Beton
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
3lt ,
10lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
0 - 10 %
AFTËSIA MBULUESE
11 - 13 (m²/Lt)
THARJA
2 - 4
h
PËRFUNDIMI
Mat
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Bojë muri ekologjike, elastomerike, 100% akrilike, rezistente ndaj ujit, me veti kundër kërpudhave. Lidhëse e shkëlqyer për boshllëqet.

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
210 4816101-3
Created with by DOPE STUDIO