CORROLUX HAMMER FINISH

Bojë e smaltuar me shkëlqim

Bojë smalti me bazë tretësi me efekt përfundimtar të smaltuar.

Sipërfaqe e modeluar
Efekt dekorativ
Ngjitje e shkëlqyer
Forcë mekanike
Tharje e shpejtë
Mbrojtje ndaj kalbëzimit
SIPËRFAQEN: Metali, Sipërfaqet metalike hekuri
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
750ml ,
2,5lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
Gati për përdorim ose deri në 4 % për vëllim në Thinner no. 1
AFTËSIA MBULUESE
8-10 (m²/Lt)
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Bojë e veçantë për përdorim industrial për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve metalike, pajisjeve elektrike, makinerive etj. Siguron një veshje me efekt goditje me çekiç me efekt të jashtëzakonshëm dekorativ, dhe në të njëjtën kohë mbulon defektet e sipërfaqes që do të lyhet. Ka ngjitje të shkëlqyer në sipërfaqet e galvanizuara prej çeliku, alumini. Thahet shpejt dhe siguron forcë të mirë mekanike.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3