GUMILAK METAL DUCO

Bojë metalike me qëndrueshmëri të lartë

Bojë llak me bazë tretësi e cilësisë së lartë me mbrojtje të lartë anti-gërryese.

Performancë dhe mbulim i lartë.
Fortësi dhe rezistencë mekanike e rritur
Përmbajtje e ulët e VOC-ve
Karakteristika të përmirësuara anti-gërryese
Thahet shpejt dhe në mënyrë të njëtrajtshme
Bojë ‘duco’ me cilësi të lartë
SIPËRFAQEN: Metali
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
200ml ,
375ml ,
750ml ,
2,5lt ,
5lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
5% Vechro Thinner White Spirit
AFTËSIA MBULUESE
14 - 16 (m²/Lt)
THARJA
2 - 3
h
PËRFUNDIMI
Me shkëlqim, Mat, Saten
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Bojë llak me bazë tretësi e cilësisë së lartë me mbrojtje të lartë anti-gërryese.

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
210 4816101-3
Created with by DOPE STUDIO