GUMILAK METAL DUCO

Bojë metalike me qëndrueshmëri të lartë

Bojë llak me bazë tretësi e cilësisë së lartë me mbrojtje të lartë anti-gërryese.

Performancë dhe mbulim i lartë.
Fortësi dhe rezistencë mekanike e rritur
Përmbajtje e ulët e VOC-ve
Karakteristika të përmirësuara anti-gërryese
Thahet shpejt dhe në mënyrë të njëtrajtshme
Bojë ‘duco’ me cilësi të lartë
SIPËRFAQEN: Metali
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
200ml ,
375ml ,
750ml ,
2,5lt ,
5lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
5 % me White spirit 8 % me holluesin no. 1
AFTËSIA MBULUESE
14 - 16 (m²/Lt)
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Llak sintetik me cilësi të lartë, i gjeneratës së re, për aplikime të jashtme dhe të brendshme me përmbajtje të ulët të POA dhe veti të shtuara kundër gërryerjes. Ideal për çdo sipërfaqe metalike, ku synohet një veshje e shkëlqyer, më shumë fortësi dhe forcë mekanike. Ruan shkëlqimin dhe nuancën edhe në kushte të pafavorshme të motit. Thahet shpejt dhe në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë trashësinë e shtresës dhe ka ngjitje të shkëlqyer dhe rezistencë ndaj ujit. Ka efikasitet dhe mbulim të lartë dhe është i lehtë për t’u punuar. Me shtimin e ngurtësuesit GUMILAK me ngurtësi të lartë, ai thahet akoma më shpejt dhe arrin fortësi dhe rezistencë më të lartë ndaj kushteve të pafavorshme të motit.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3