GUMILAK METAL HARDENER

Ngurtësues me ngurtësi të lartë

Ngurtësues me aktivitet të dyfishtë i lëndëve me ngurtësi të lartë. Shtuar në metal Gumilak në 10% të vëllimit për të përshpejtuar tharjen, për të rritur fortësinë dhe vetitë mekanike.

Rezistencë më e lartë ndaj kushteve të pafavorshme të motit.
Efektivitet i lartë
Rezultate më ekonomike
Shkallë VOC më e ulët
Forcim i shpejtë
Tharje e shpejtë
SIPËRFAQEN: Metali
APLIKIMI: Përgatitja
MJETET:
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
375ml
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
10 % për vëllim në GUMILAK metal
AFTËSIA MBULUESE
-
SHTRESAT
-
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Shtimi i ngurtësuesit GUMILAK metal në GUMILAK metal përshpejton tharjen dhe zhvillimin e fortësisë, rrit vetitë mekanike të bojës dhe në të njëjtën kohë arrin rezistencë më të lartë ndaj kushteve të pafavorshme të motit. Ngurtësuesi GUMILAK metal ka përmbajtje të lartë ngurtësie, duke siguruar rritjen e efektivitetit, rezultate me më shumë kosto-efektive dhe përqindje më të ulët të POA.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3