GUMILAK CHASSI

Bojë anti-gërryese për shasi makinash

Bojë smalti anti-gërryese alkide për shasinë e makinës dhe mbrojtjen e përbërësve. Rezistente ndaj ujit, benzinës dhe vajrave të makinave.

Rezistencë e shkëlqyer ndaj ujit, benzinës & vajrave të makinave
Përmbajtje e ulët e VOC-ve
Mbrojtje anti-gërryese
Ngjitje e shkëlqyer
SIPËRFAQEN: Sipërfaqet metalike hekuri
APLIKIMI: Përgatitja
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
750ml ,
2,5lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
: Për aplikim me furçë ose rul deri në 5 % për vëllim duke përdorur hollues SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Për aplikim me pistoletë me spërkatje deri në 12 % për vëllim duke përdorur holluesin nr. 1 VECHRO.
AFTËSIA MBULUESE
12-14 (m²/Lt)
SHTRESAT
1 - 2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Bojë me bazë alkide me shkëlqim me përmbajtje të ulët të POA, e përshtatshme për të lyer shasi makinash dhe pjesë metalike. Siguron mbrojtje nga ndryshku, thahet shpejt, ngjit në mënyrë të shkëlqyer në sipërfaqet metalike dhe ka rezistencë të shkëlqyer ndaj ujit, benzinës dhe vajit të makinës.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3