CORROLUX METAL EFFECT

Bojë metalike - margaritar anti-gërryese për aplikim në ndryshk

Bojë smalti dekorative anti-ndryshk me përfundim të shkëlqyeshëm me teksturë metalike - margaritar, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Teksturë e dekoruar metalike-margaritar
Mbrojtje e lartë anti-gërryese
Përhapje shumë e mirë
Ngjitje e fortë
Tharje e shpejtë
Ekonomike në kohë dhe në koston e materialeve
SIPËRFAQEN: Metali, Sipërfaqet metalike hekuri
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
750ml ,
2,5lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
5 % për vëllim në Smaltolux White Spirit për aplikim me furçë/rul, ose deri në 8% për vëllim në Holluesin nr. 1 të Vechro për aplikim me pistoletë me spërkatje
AFTËSIA MBULUESE
8-10 (m²/Lt)
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Llak me përbërje të shkëlqyer metalike - perlë, e përshtatshme për sipërfaqe metali të brendshme dhe të jashtme. Është një zgjidhje ideale për lyerjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të metalit me një produkt të vetëm (nuk nevojitet material kundër gërryerjes), duke kombinuar kështu kursimin e konsiderueshëm të kohës dhe kostos së materialeve, dhe më shumë mbrojtje kundër gërryerjes. Boja ofron ngjitje të fortë, përhapje të shkëlqyeshme dhe tharje të shpejtë.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3