VECHRO PRO RELIEF

BOJË AKRILIKU ME TEKSTURË PËR DEKORIM
Bojë akriliku me teksturë emulsioni të cilësisë së lartë 100%. I përshtatshëm për mbrojtjen dhe dekorimin e mureve në ambiente të brendshme ose të jashtme
SIPËRFAQE ME RELIEV DEKORATIV
Cilësi e shkëlqyer
Mbulim shumë i mirë
Përdoret lehtësisht
SIPËRFAQEN: Muri
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
Soft roller
furça për lyerje
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
5kg ,
15kg
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
AFTËSIA MBULUESE
1 - 1,5 m²/kg
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME
Bojë akriliku me teksturë emulsioni të cilësisë së lartë 100%. Falë kësaj përbërje të veçantë, rezultati do të jetë një sipërfaqe e përsosur dekorimi teksturë. Mund të përdoret për të lyer mure që lyhen për herë të parë ose mure të lyera më parë. E përshtatshme për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme, si mure, suva dhe sipërfaqe betoni nëse janë të lyera mirë me astar.
Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3