VINYFLEX ACRYLIC

Bojë çimentoje akrilike për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Bojë çimentoje akrilike për përdorim të jashtëm. Ideale për lyerje të shpeshtë. E disponueshme në ngjyrë të bardhë.

Përhapje e shkëlqyer
Performancë e lartë
Mbulim i shkëlqyer
Bardhësi e lartë
Zgjidhje financiare ideale
SIPËRFAQEN: Muri
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
3lt ,
9lt ,
15lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
5 - 10 % me ujë
AFTËSIA MBULUESE
9 - 11 (m²/Lt)
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Bojë akrilike për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. E përshtatshme për lyerjen e sipërfaqeve të reja ose rilyerjen e mureve, suvave, sipërfaqeve të përpunuara me mistri, mureve të gipsit dhe betonit pas përgatitjes së duhur. Kjo bojë është një kombinim i mbulimit të shkëlqyer, performancës dhe bardhësisë me punim dhe përhapje të shkëlqyer. Është një zgjidhje me kosto efektive, ideale për zonat që kërkojnë lyerje të shpeshtë.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3