VINYFLEX EMULSION

Bojë emulsioni për përdorim të brendshëm

Bojë emulsioni e rrafshët me bazë uji për përdorim të brendshëm. E përshtatshme për sipërfaqet e rilyera shpesh.

Zgjidhje financiare ideale
Mbulim i shkëlqyer
Rendiment dhe bardhësi
Ideale për rigjenerim të shpeshtë
E lehtë për tu aplikuar
Përhapje e shkëlqyer
SIPËRFAQEN: Muri
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
3lt ,
9lt ,
15lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
5 - 10% me ujë
AFTËSIA MBULUESE
10 - 12 (m²/Lt)
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Bojë emulsioni për përdorim të brendshëm. E përshtatshme për lyerjen e sipërfaqeve të reja ose rilyerjen e mureve, suvave, sipërfaqeve të përpunuara me mistri, mureve të gipsit dhe betonit pas përgatitjes së duhur. Kjo bojë është një kombinim i mbulimit të shkëlqyer, performancës dhe bardhësisë me punim dhe përhapje të shkëlqyer. Është një zgjidhje me kosto efektive, ideale për zonat që kërkojnë lyerje të shpeshtë.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3